Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sín Chéng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025

         Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sín Chéng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết, chương trình hành động Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025

 

 

Đồng chí Vàng A Vảng- UVBCH huyện ủy- Bí thư Đảng bộ xã Sín Chéng báo cáo tại hội nghị.

 

Chiều ngày 16/9, Ban chấp hành Huyện ủy huyện Si Ma Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đại biểu lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Si Ma Cai và Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 của đảng bộ xã Sín Chéng tại Chi bộ trường tiểu học số 2 Sín Chéng.

Tại hội nghị, đồng chí Vàng A Vảng- UVBCH huyện ủy- Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng đã quán triệt mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đại biểu huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 -2025 của huyện Si Ma Cai và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025 của xã Sín Chéng; đồng thời yêu cầu cán bộ chủ chốt chi bộ, thủ trưởng đơn vị trường cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi đến CBQL,GV,NV trong nhà trường.

Bí thư Đảng ủy Vàng A Vảng cũng đề nghị Chi bộ, thủ trưởng đơn vị cần xem việc quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động cho cán bộ đảng viên là nội dung quan trọng; trong quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động cần liên hệ thực tiễn, chứng minh thực tiễn. Bên cạnh đó, các nội dung trọng tâm đã được Đại hội thông qua cần phải tập trung nghiên cứu sâu và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, chương trình hành động cấp xã, cấp huyện gắn với nghị quyết cơ quan, đơn vị để triển khai đến cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng các chương trình (kế hoạch) thực hiện nghị quyết phải kết hợp với việc xây dựng chương trình (kế hoạch) của chi bộ, đơn vị trường học.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Vàng A Vảng cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ của huyện, của xã bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng để Nghị quyết, Chương trình hành động thật sự thấm nhuần trong cán bộ đảng viên và lan tỏa đến CBQL,GV,NV trong nhà trường.

 

 

 

 

Đồng chí Cư Seo Chúng- UVBCH Đảng ủy- Phó Chủ  tịch UBND xã Sín Chéng tham luận tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Chung- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng trường PTDTBT TH số 2 xã Sín Chéng tham luận tại Hội nghị