Thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về Tập huấn chương trình GDPT mới 2018,  ngày 14,15/12/2019 huyện Si Ma Cai tổ chức tập huấn cho tất cả CBQL, GV trong toàn huyện.

   Thực hiện theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai về Tập huấn chương trình GDPT mới 2018,  ngày 14,15/12/2019 huyện Si Ma Cai tổ chức tập huấn cho tất cả CBQL, GV trong toàn huyện.

   Trong đợt tập huấn CBQL,GV được tiếp cận và làm rõ, nắm chắc CTGDPT tổng thể năm 2018. Trong quá trình tập huấn, được tham gia thảo luận, phân tích các kế hoạch dạy học/giáo án minh họa và tự xây dựng được được mục tiêu của một tiết học cụ thể theo hướng phát triển năng lực; Tinh thần tiếp thu và học tập của CBQL,GV được thể hiện qua việc tích cực hoạt động nhóm,cá nhân, trao đổi, chia sẻ, thực hành thiết kế mục tiêu bài học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

    Thông qua đợt tập huấn CBQL,GV đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đồng thời đưa ra mục tiêu và có kế hoạch tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn

         

 

Thảo luận nhóm

 

Chia sẻ thông qua nội dung bài học 

 

                                         

  Người viết bài: Hoàng Thị Vinh

                                       PHT trường PTDTBT TH số 2 xã Sín Chéng.