Căn cứ theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Chiều ngày 28/9/2020 trường PTDTBTTH số 2 Sín Chéng đã tổ chức buổi tập huấn về đánh giá học sinh tiểu học theo TT 27  năm học  2020 – 2021 qua các hình thức thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến cá nhân. Sau buổi tập huấn mỗi giáo viên trong trường nắm và hiểu được các nội dung sau:

-  Hiểu rõ được mục đích đánh giá học sinh tiểu học

-  Nắm bắt được những thay đổi, điểm mới của thông tư 27 so với thông tư 22 và thông tư 30.

-  Biết và sử dụng được một số phương pháp và kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh trên lớp và đánh giá định kì.

-  Các giáo viên nắm được lộ trình thực hiện và biết giáo viên lớp 1 thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 27/2020/TT-BGD&ĐT từ năm học 2020 – 2021.

-  Biết cách xây dựng và ra đề kiểm tra định kì.

 

            Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Vinh  - Phó hiệu trưởng nhà trường. Nội dung buổi tập huấn được diễn ra sôi nổi, ngắn gọn và có hiệu quả, GV nắm bắt kịp thời được những kiến thức mới, những nôi dung đổi mới để đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới của

giáo dục hiện nay.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

             Các nhóm đang thảo luận nêu những điểm mới và giống thông tư 22 và 30.

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

                              

                                                                                                                                                                                                                  Người viết: Hà Hồng Phượng