Ngày 12/4/2018, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định trường Mầm non xã Cán Cấu, trường Mầm non xã Lùng Sui huyện Si Ma Cai đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Tham dự buổi kiểm tra, thẩm định có đồng chí Giàng Sín Chớ - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia xã, Hiệu trưởng các đơn vị trường học xã Cán Cấu, Lùng Sui

Đ/c Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Trưởng đoàn thông qua kế hoạch kiểm tra

         Sau khi nghe đại diện 2 trường Mầm non xã Cán Cấu, trường Mầm non xã Lùng Sui báo cáo kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Đoàn chia nhóm kiểm tra, thẩm định từng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường MN xã Lùng Sui

Hoạt động sáng tạo của các cháu học sinh trường Mầm non xã Cán Cấu

Hoạt động múa hát của các cháu học sinh trường Mầm non xã Lùng Sui

Các cháu học sinh trường Mầm non xã Lùng Sui trong giờ sáng tạo

Sáng tạo góc thiên nhiên trong các trường MN xã Cán Cấu - Lùng Sui

Thành viên đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra

       Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Trưởng đoàn kiểm tra, thẩm định đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã; sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể; sự chỉ đạo sát sao công tác chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo; sự nỗ lực cố gắng, nhiệt huyết của cán bộ, giáo viên các đơn vị trường trong xây dựng cảnh quan trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp, bước đầu thực hiện tốt đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Đối chiếu với các tiêu chuẩn Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn kiểm tra, thẩm định đánh giá trường Mầm non xã Cán Cấu và trường Mầm non xã Lùng Sui đạt chuẩn quốc gia mức độ